WES begint aan nieuw schaakseizoen !

Het nieuwe seizoen van onze schaakclub WES werd vrijdagavond 1 september ingeluid met de algemene ledenvergadering.

Aankomende vrijdagavond 8 september beginnen de schakers van WES om 20.00 uur in het Parochiehuis aan de Lycklamaweg met datgene waar het uiteindelijk weer om draait: schaken.

Een ieder met belangstelling voor het schaken is natuurlijk van harte welkom om hier een kijkje te nemen of eventueel een partij te spelen.

35652180.bbcefd17

Slotavond

Op vrijdag 26 mei is de slotavond met prijsuitreiking van het seizoen 2016-2017.
Aanvang 20.00u.
Na afloop van de festiviteiten is natuurlijk gelegenheid tot het betreden van het 64 veldig slagveld 😉

Helaas….WES 1 degradeert.

Jammer, maar niet getreurd!

Het doek is gevallen. Na het eerste seizoen op KNSB-niveau heeft onze club het veroverde terrein weer moeten prijsgeven. We wisten vanaf het begin van dit competitiejaar dat het moeilijk zou worden om ons te handhaven, want ons team bezat met afstand de laagste gemiddelde rating. Maar naarmate het seizoen vorderde groeide het vertrouwen dat we het zouden redden. Met nog twee ronden te gaan hadden we de zes wedstrijdpunten vergaard waarvan we dachten dat die voldoende zouden zijn voor lijfsbehoud.
Wat daarbij niet was ingecalculeerd was het grote aantal verrassende uitslagen. Zo verloor de latere kampioen Almelo punten aan degradatiekandidaten SISSA 3 en Schaakwoude, de nummer twee ZSG Zwolle aan Schaakwoude en de nummer drie Emanuel Lasker aan SISSA 3. Daardoor bleken de zes punten van WES net niet voldoende. Weliswaar was Denk en Zet/O&O Kampen al gedegradeerd, maar in de laatste ronde ging de strijd om het ontlopen van de tweede degradatieplaats nog tussen Schaakwoude (5 punten) en WES (6 punten). En wat gebeurde? WES verloor van Staunton en Schaakwoude won met het kleinst mogelijke verschil van SISSA 3. Einde verhaal.

Zaterdagmiddag zag het er lange tijd niet naar uit dat WES zou verliezen. Na tweeëneenhalf uur spelen stonden Fokke, Ferdi, Arjen, Rick en Wouter alle vijf goed tot zeer goed en Auke en Joost leken zich te kunnen handhaven. Alleen aan het vierde bord had Carla een probleem en dat was de tijdnood waarmee zij kampte. Nu is dat geen ongewoon verschijnsel: het is een onderdeel van haar spel en in de twee vorige ronden ging zij onder die druk steeds beter spelen. Dat patroon leek zich nu te herhalen. Weliswaar had zij een loper moeten inleveren voor twee pionnen, maar zij had een positie bereikt die niet zonder perspectief leek.

De eerste uitslag kwam van de hand van Arjen. Zijn koning was in problemen geraakt, maar met eeuwig schaak had hij die weten te ontzenuwen. Bij het analyseren na afloop kwam echter aan het licht dat hij een opgelegde winst had gemist. (½-½)
De nederlaag van Carla was een tegenvaller. Haar tegenstander had zich inventief verdedigd. Dat was de oorzaak dat Carla de controle bij de veertigste zet niet haalde en door tijdsoverschrijding verloor. (½-1½)
Fataal leek de achterstand echter niet te hoeven zijn. Fokke en Ferdi kregen vervolgens remise aangeboden. Het bewees wel dat de indruk dat aan hun stellingen eer te behalen viel, juist was.
Dat Wouter in remise moest berusten, was echter een domper. Hij leek zijn tegenstander in het begin van de partij te hebben overspeeld met een opstoot e5-e6, die uiteindelijk leidde tot een sterk pionnenfront op d5 en e6. Maar door secuur verdedigen van de Staunton-speler kwam hij niet echt verder en met weinig tijd op de klok koos hij voor zekerheid. (1-2)

En toen… ging het plotseling vreselijk mis aan de twee hoogste borden. Auke moest erg op zijn hoede zijn toen zijn jeugdige tegenstander Jonas Hilverda een dreigende koningsaanval opzette, maar hij leek die te kunnen pareren. Totdat hij zijn klok vergat, niets vermoedend in diep gepeins verzonk en er even later door zijn opponent op werd gewezen dat zijn vlag was gevallen. (1-3) Tot overmaat van ramp moest Fokke zich onmiddellijk daarna ook gewonnen geven. Nadat hij remise had afgeslagen had hij zich langzaam laten wegdrukken en met een sterke paardzet dwong zijn tegenstander de beslissing af. (1-4)
Op dat moment was duidelijk dat WES een nederlaag tegemoet ging. Want ook Joost, die aan bord drie de sterkste Stauntonspeler had getroffen, had het moeilijk. Hij had de opening en het middenspel sterk gespeeld, maar toen hij zijn ‘inktvis’ (een paard op d3) niet kon handhaven, kreeg hij sterke druk via de c-lijn te verduren. Gelukkig had Ferdi zijn toreneindspel met pluspion inmiddels voorbeeldig afgerond. (2-4). Daarmee werd hij met zijn persoonlijke score van 5½ uit 9 de topscorer van ons team.

De twee laatste uitslagen lieten lang op zich wachten. Joost weerde zich nog als een leeuw, maar het toreneindspel op zijn bord bleek niet te houden. (2-5) De laatste partij – die van Rick – duurde nog veel langer, omdat die zich aanvankelijk heel traag had ontwikkeld. Rick had een klein voordeeltje vanwege een zwakke dubbelpion van zijn tegenstander, maar lang leek remise het meest waarschijnlijke resultaat. Totdat Rick erin slaagde de stelling van zijn tegenstander toch te ontmantelen. Hij verzuimde echter de partij te beslissen toen die kans zich voordeed en moest zelfs even voor zijn leven vrezen. Later bleek dat de Groninger in die fase remise had kunnen afdwingen. Toen ook dat niet gebeurde, was Rick er snel bij om alsnog de winst af te dwingen. (3-5)

Toen bekend werd dat Schaakwoude had gewonnen en de degradatieplaats aan WES had overgedaan, was de eerste teleurstelling groot. Toch overheerste even later al weer het gevoel dat we ons danig hebben geweerd en dat we de KNSB-competitie met opgeheven hoofd kunnen verlaten. In het komende seizoen gaan we met frisse moed proberen het verloren gegane terrein te herwinnen. Want het beviel erg goed, die zaterdagwedstrijden.

De gedetailleerde uitslag:
1. Auke van Urk (1957)-Jonas Hilverda (2056) 0-1
2. Fokke Jonkman (2021)-John Riksten (2052) 0-1
3. Joost van Dam (1922)-Paul Hummel (2124) 0-1
4. Carla Bruinenberg (1801)-Hans Polee (1976) 0-1
5. Ferdi van Bavel (1917)-Edwin Zuiderweg (1933) 1-0
6. Arjen Pragt (1894)-Theo Ebels (1930) ½-½
7. Rick Kompaan (1738)-Piet Mulder (1886) 1-0
8. Wouter van de Griendt (1814)-Henk Seijen (1658) ½-½

Remco Heite

Verslag WES 1 – Almelo

WES verliest van koploper Almelo

Even leefde in de kring van Wolvegaster schakers de hoop dat na de overwinningen op Denk en Zet/O&O Kampen en Schaakwoude voor een verrassing gezorgd zou kunnen worden tegen koploper sv Almelo. Na het begin van de wedstrijd bleef die hoop nog een paar uur bestaan, want het ging aanvankelijk helemaal niet slecht voor de thuisclub. Wel viel op dat bijna alle WES-spelers aanzienlijk meer tijd verbruikten dan hun tegenstanders.
De eerste uitslag kwam van de kant van Auke. Het zag er op zijn bord al remiseachtig uit, maar toch werd besloten dat hij zou doorspelen. Totdat hij deemoedig kwam melden dat de remise inmiddels een feit was. “Ik kon het niet voorkomen.” Opnieuw had hij bewezen dat hij bijna niet te kloppen is.
Zoals eerder tegen de sterkste teams kwam het verschil tot uitdrukking in de laatste fase van de partijen. Lang kon Wouter de aanval op zijn lange rokadestelling weerstaan, waarvoor zijn jeugdige tegenstander opvallend weinig tijd nodig had. Maar plotseling stortte het verweer van de WES-speler in.
Bijna op hetzelfde moment moest Rick de vlag strijken. Hij was geleidelijk in de problemen geraakt en kreeg geen kans op herstel: ½-2½. Met deze achterstand van twee punten was al wel duidelijk dat de thuisclub voor een kansloze zaak vocht. Toen ook Arjen, die zich lang wist te handhaven maar onder tijdsdruk een paard liet insluiten, moest opgeven, was het pleit beslecht. (½-3½)
De tactische opstelling waarvoor was gekozen had ondermeer tot doel om Fokke op bord vijf winstkansen te bieden. De man uit Kuinre speelde ook scherp, koos vroeg in de partij voor pionwinst maar moest daarvoor een prijs betalen door het initiatief aan zijn tegenstander te laten. Hij moest alle zeilen bijzetten om de partij in veilige haven te loodsen: het hele punt waarop was gemikt, zat er niet meer in. (1-4)
Het verlies van Ferdi, die met winstopdracht aan het laatste bord was geplaatst, was een geduchte streep door de rekening. In het eerste deel van de partij wist hij ruimtelijk overwicht en een sterke vrijpion op de b-lijn te bewerkstelligen. Helaas sprong hij vervolgens wat te roekeloos om met zijn dame door die te ver naar het front te dirigeren. Hij moest het bekopen met stukverlies. (1-5)
De twee laatste partijen waren de spannendste en mooiste van de middag. Carla was, na haar fraaie prestatie tegen Schaakwoude, aan het vierde bord geplaatst om nog eens zo’n huzarenstukje te verrichten. Zij weerde zich in beide tijdnoodfasen weer formidabel, nam het roer over van haar tegenstander, slaagde erin een pion te laten promoveren en won daarmee een loper tegen twee pionnen. Vanaf dat moment liet de verstandhouding tussen beide teams, die eerder uitstekend was, enigszins te wensen over. Van de kant van Almelo werden aanmerkingen gemaakt – niet alleen door Carla’s tegenstander, maar ook door een teamgenoot van hem – aan het adres van de speelster en aan dat van wedstrijdleider Lieuwe Cnossen over haar notatie. Geëist werd dat zij eerst de zet van de tegenstander noteerde en daarna pas een zet deed. Los van de vraag of dat een terechte claim is*, het was voor Carla reden genoeg om het verder wel te geloven, af te zien van een winstpoging en te volstaan met remise. (1½-5½)
Joost, met winstopdracht aan het voorlaatste bord, ging tot het uiterste om die verwachting niet te beschamen. Zijn eerste pogingen betroffen de damevleugel, maar toen de tegenstander de pionnenstelling daar had dichtgeschoven, werd het strijdterrein verlegd naar de andere kant. Joost wist een sterk paard te posteren op e4 en met zijn drie zware stukken steeds meer druk te ontwikkelen langs de open f-lijn. Zijn aanval mondde uit in een aantal krachtzetten, met als klapstuk een winnend dameoffer. Wel maakte hij het zichzelf in het resterende eindspel nog lastiger dan nodig, maar de winst kwam niet meer in gevaar. (2½-5½)
De nederlaag en de overwinningen van mede-degradatiekandidaten SISSA 3 en Staunton betekenen dat voor WES alles aankomt op de laatste ronde. Denk en Zet/O&O Kampen is gedegradeerd en strijd om de tweede degradatieplaats zal gaan tussen WES en Schaakwoude. De Wolvegasters staan een matchpunt voor, maar een half bordpunt achter. Wint Schaakwoude van SISSA 3, dan zal WES van Staunton moeten winnen.

De gedetailleerde uitslag:
1. Arjen Pragt-Marcel Wildschut 0-1, 2. Auke van Urk-Johan op den Dries ½-½, 3. Rick Kompaan-Edwin Sarink 0-1, 4. Carla Bruinenberg-Martin Bootsma ½-½, 5. Fokke Jonkman-Ben Poelstra ½-½,
6. Wouter van de Griendt-Onno Elgersma 0-1, 7. Joost van Dam-Alvin Jutba 1-0, 8. Ferdi van Bavel-Goswin Zeeman 0-1.

* De eis was niet terecht. De FIDE-regels (art. 8, lid c) geven aan: “Een speler mag een zet van zijn tegenstander beantwoorden alvorens die te noteren, als hij dit wenst. Hij moet zijn vorige zet opschrijven voordat hij een nieuwe doet.”

Verlies WES 1

Zoals verwacht werd het zaterdag een harde dobber voor het 1e team.
Alleen Joost wist te winnen zodat de thuiswedstrijd tegen koploper Almelo met 2,5-5,5 verloren ging.
Hoewel nog niet veilig is WES 1 ook zeker niet kansloos:
Degradatie is nog te vermijden als tegen Staunton een resultaat geboekt wordt.
Ook de uitslag van de mede-degradatiekandidaat Schaakwoude tegen Sissa 3 is dan belangrijk.
Wordt vervolgd dus….

WES 2 Kampioen!

Met een 5-3 thuisoverwinning op Steenwijk is ons 2e team vrijdag 24 maart definitief kampioen geworden in de FSB klasse 2B.
Met nog 1 wedstrijd te gaan, uit tegen Emmeloord, zijn we niet meer in te halen voor de achtervolgers.