Hall of fame

Het erelidmaatschap is verleend aan: Henk Dedden