Lid worden

U bent welkom als nieuw lid (er is nog geen wachtlijst).

Ook jeugdleden zijn van harte welkom.

Het spreekt vanzelf dat u eerst een paar maal als proef mee mag spelen; adspirant jeugdleden mogen dat zelfs een maand.


Naast de kosten die WES heeft voor o.a. zaalhuur is ook afdracht aan de K.N.S.B. verschuldigd.

Daardoor is de contributie als onderstaand opgebouwd:

Jeugdleden t/m 19 jaar die alleen les volgen:                                  € 50,- per seizoen.

Jeugdleden t/m 19 jaar bij instroom na 1 januari:                        € 25,- tot einde seizoen.

Jeugdleden t/m 19 jaar die ook F.S.B. competitie spelen:         € 55,- per seizoen.

Senioren (20 jaar en ouder):                                                                   € 90,- per seizoen.

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari voor aanvang van het seizoen.

Elk volgend lid uit hetzelfde gezin krijgt € 5,- korting.


Wilt U  het bedrag dat op u van toepassing is,  voor 1 november overmaken op

IBAN: NL40 RABO 0371 9465 14 t.n.v. Wolvega’s Eerste Schaakgenootschap te Wolvega.

(U mag ook wachten tot u van de penningmeester een nota ontvangt.)


asterix88

Opzeggen (liever niet….) kan per e-mail of brief bij de secretaris.

Bij opzegging na 1 oktober blijft vanwege KNSB-regels wel de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.  Aan opzeggen voor 1 oktober zijn geen kosten verbonden.