Externe competitie

De onderstaande leden hebben te kennen gegeven voor de externe competitie beschikbaar te zijn:

Rick Kompaan
Edwin Fabriek
Remco Heite
Meine Wassenaar
Rico Holtrop
Klaas de Jong
Tagi Nadjafov
Fokke Jonkman
Willem de Beurs
Joost van Dam
Korné van der Vegt (reserve)