WES 2 speelt gelijk tegen Lege Geaen

Vrijdag 1 april kreeg WES 2 de koploper uit de 3e klasse op bezoek.

Ons team wist, mede door een tactische opstelling,  verdienstelijk tegen deze op papier sterkste tegenstander gelijk te spelen:

Bert Hassing werd aan bod 1 -zoals verwacht- helaas slachtoffer van L. de Vries-1628.

Tagi Nadjafov speelde aan bord 2 boven verwachting remise tegen de sterke Gerrit Dotinga -1758. (De speler met de beste score in de FSB 3e klasse!). Een compliment waard!

Klaas de Jong won een paard en daarna de partij aan het 3e bord van J. Koldijk -1673.

Miranda Kersbergen hield remise aan het 4e bord tegen F. de Vries.(rating onbekend).

Eindstand: 2-2; vooraf hadden we hiervoor getekend!