Nieuwe materiaalcommisaris bij WES

Rico Holtrop heeft laten weten onze materiaalcommisaris te willen zijn.
Het bestuur dankt hem daarvoor en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol!